Serdecznie zapraszamy na seminarium zatytułowane „Deficyt energii i poczucie zmęczenia pracowników. Jak diagnozować i rozwiązywać problem w firmie?”. Organizuje je Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi, w ramach projektu finansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Spotkanie przeznaczone jest dla przedstawicieli pracodawców, którzy promują zdrowy styl życia swojego personelu i którzy praktycznie zajmują się wdrażaniem działań prozdrowotnych w swoich firmach. Zapraszamy zarówno te osoby, które uczestniczyły już we wcześniejszych spotkaniach Akademii Kompetencji Menadżerów Promocji Zdrowia w Pracy, jak i te, które nie miały jeszcze okazji brać w nich udziału.

Spotkanie odbędzie się 5 grudnia br. w Łodzi, w Hotelu Novotel, al. Piłsudskiego 11A. Rozpocznie się o godz. 10.00, a zakończy ok. godz. 14.00. Przebiegać będzie w kameralnej atmosferze, w interaktywnej formie mini-wykładów, warsztatów oraz swobodnej dyskusji, pozwalającej na wymianę doświadczeń pomiędzy reprezentantami firm. Udział w spotkaniu jest nieodpłatny, zapraszamy na przerwę kawową i obiad.

Podczas spotkania:

  • przedstawimy na czym polega problem zmęczenia pracowników, jakie są jego przyczyny i konsekwencje, jak poszczególne grupy personelu, zwłaszcza odmienne pokolenia, różnią się w tych kwestiach
  • przedstawimy różne podejścia do badania zmęczenia oraz różne metody i uznane w świecie narzędzia jego pomiaru
  • przedyskutujemy zalety i wady wybranych narzędzi pomiaru zmęczenia, uwarunkowania ich zastosowania, użyteczność dla programu promocji zdrowia personelu firm
  • wspólnie zastanowimy się, jak w oparciu o wynik diagnozy skutecznie zmniejszać poziom zmęczenia wśród personelu firmy.

Zgłoszenia prosimy wysyłać za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie: http://promujzdrowiewpracy.pl/formularz-rekrutacyjny/

Liczba miejsc ograniczona. Pierwszeństwo mają osoby, które realizują działania prozdrowotne dla personelu swoich firm.

WYPEŁNIJ FORMULARZ REKRUTACYJNY

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Więcej informacji.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close